Sukuseuran vuosikokous 2020 pidetään etäkokouksena

Kesäkuun alkuun suunniteltu kesäkokous 2020 siirrettiin korona-epidemian takia kaikkine ohjelmineen ja kolmivuotiskausiin liittyvine henkilövalintoineen kesäkauteen 2021. Tänä vuonna pidetään pelkkä vuosikokous, ja sekin etäkokouksena.

Nämä kokousjärjestelyt mahdollistaa väliaikainen laki; poikkeustilanteen vuoksi yhdistyksille on annettu oikeus lykätä tai pitää kokouksia myös eri tavalla kuin yhdistyksen säännöissä on määritelty. Väliaikainen laki on voimassa 30.6.2021 asti. Lisätietoja löytyy osoitteesta https://oikeusministerio.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-koronasta

Hannikaisten sukuseuran vuosikokous 2020 pidetään 30.11.2020 klo 18 etäkokouksena helppokäyttöistä palaverisovellus Teamsia käyttäen. Se ei vaadi sovelluksen lataamista omalle koneelle, vaan vain linkin avaamisen. Mikäli yhdistyksen jäsenellä ei ole riittäviä digitaitoja etäosallistumiseen, voi hänellä olla tekninen digiavustaja kokouksessa, tai hänen puolestaan kokoukseen voi osallistua asiamies.

Väliaikaisen lain mukaan kokouksella tulee olla myös fyysinen kokouspaikka, vaikka kaikki kokouksen osallistujat etäosallistuisivat. Tässä vuosikokouksessa fyysinen kokouspaikka on sihteerin kotona, os. Kruununtie 72, Ryttylä, jonne myös puheenjohtaja tulee. Järjestelyiden vuoksi kokouksen puheenjohtaja valitaan valmiiksi: puheenjohtajana toimii yhdistyksen puheenjohtaja Jorma Hannikainen tai Tuomo Tammi  (edit koronatilanteen takia) ja sihteerinä yhdistyksen sihteeri Heli Tammi.

Mikäli haluat osallistua kokoukseen etänä, ilmoita sähköpostiosoitteesi sihteerille (sihteeri@hannikainen.fi) 23.11.2020 mennessä. Ennen kokouksen alkua ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen lähetetään Teams-linkki, jonka kautta kokoukseen voi osallistua.

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsiteltävien asioiden aineistot toimitetaan jäsenille Kiertokirjeessä 2/2020. Kokousasiat esiteltiin samansisältöisinä jo Kiertokirjeessä 1/2020.

Tervetuloa mukaan kokoukseen!