Page 5 - Hannikaiskanava_2014
P. 5

Hannikaisten Sukuseura ry:n
vuosikokous 2014

Aika	 Lauantai 7.6.2014 klo 14.30
Paikka	 Original Sokos Hotel Alexandra,
 	 Hannikaisenkatu 35, 40100 Jyväskylä

Kokouksen asialista

	 1	  Kokouksen avaus
	 2	  Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin,
		   pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
	 3	  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
	 4	  Hyväksytään kokouksen työjärjestys
	 5	  Uudet kunniajäsenet
	 6	  Vuoden 2013 tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja
		   toiminnantarkastajan lausunnon esittely
	 7	  Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuu-
		   vapauden myöntämisestä vuoden 2013 johtokunnalle
	 8	  Keskustellaan vuosien 2014 - 2017 toiminnasta
	 9	  Päätetään jäsenmaksun suuruudesta vuodelle 2015
	 10	 Valitaan sukuseuran puheenjohtaja kolmivuotis-
		   kaudeksi (2015 - 2018)
	 11	 Valitaan sukuseuran johtokunta vuodelle 2015
	 12	 Valitaan sukuseuran esimies kolmivuotiskaudeksi
		   (2015 - 2018)
	 13	 Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varamies
	 14	 Käsitellään muut vuosikokoukselle esitetyt asiat
	 15	 Kokouksen päättäminen

Tervetuloa mukaan kehittämään sukuseuran toimintaa ja päättämään 5
yhteisistä asioista!
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10