Page 6 - Hannikaiskanava_2014
P. 6

HANNIKAISTEN SUKUSEURA RY             1.1. - 31.12.2013 1.1. - 31
  TILINPÄÄTÖS

  TULOSLASKELMA                        EUR
     Menotilit
        Kokouskulut               259,36
        Jäsentapaamiset              45,00
        Jäsentiedotus
        Jäsenistökulut            1 248,34
        Muut kulut               350,00
                            277,98
     Tulotilit
        Jäsenmaksut              2 180,68

        Jäsentuotteet             2 940,00
        Pankkitilin korko            -80,85
        Muut tulot                 2,40
                              0,00
  Tilikauden yli/alijäämä
                           2 861,55
  TASE                 31.12.2013
     Vastaavaa                   680,87
        Pankkitili         1.1.2013
                     31.12.2013       EUR
     Vastattavaa
        Oma pääoma              3 393,15
        Tilikauden yli/alijäämä        3 393,15
        Oma pääoma
                           2 712,28
                            680,87

                           3 393,15

  Riihimäellä 15.1.2014

  Sini Hannikainen
  Rahastonhoitaja

6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11