Kesäkokous Jyväskylässä 2014

Meille kaikille Hannikaisille Jyväskylä lienee tutuin Hannikaisista kertova kaupunki. Suomalaisen kuorolaulukulttuurin ja yhteisen koululauluston pohjat syntyivät Jyväskylän seminaarin puitteissa. Siellä seminaarin musiikinopettajat E. A. Hagfors ja hänen seuraajansa P. J. Hannikainen sävelsivät ja opettivat tuleville kansakoulunopettajille lauluston, joka levisi opettajien välityksellä koteihin ja kuoroihin.

Merkittävä aikaansaannos oli myös kahden edelleen toimivan kuoron, Sirkkojen ja Vappujen, syntyminen kaupunkiin P. J. ja Alli Hannikaisen johtamina. Vähäpätöinen saavutus ei ollut myöskään heidän synnyttämänsä lahjakkaat lapset, jotka tulivat vaikuttamaan muusikkoina eri puolilla Suomea. Niinpä Jyväskylässä on muistettu P. J. Hannikaista nimeämällä ainakin katu ja konserttisali hänen mukaansa sekä muistomerkki Seminaarinmäellä.

P. J. Hannikaisen muistomerkille veimme kukkakimpun ja yritimme saada ”Taas leivoset ” ilmaan. Seuraavaa kertaa varten lienee pieni ennakkoharjoitus tarpeen!

Koska kaikki kokoontumiskohteet olivat kävelyetäisyydellä toisistaan, oli meillä tilaisuus tutustua vähän kaupunkiin ja samalla jutella toistemme kanssa.

Sateen uhatessa ehdimme kävellä myös Päijänteen rantaan, josta m/s Rhea vei meidät illalla parin tunnin risteilylle. Risteilyn aluksi nautimme monipuolisen aterian. Joukkomme hajosi eri puolille laivaa, joten keskustelu tapahtui pienissä ryhmissä ja kuulumiset ja uudet suunnitelmat jäivät ”sisäpiirin” tiedoksi. Pitkän päivän päätteeksi Hannikaiset asettuivat hotelliin palattuaan levolle ja valmistelemaan sunnuntain jumalanpalvelusta.

Sukuseuran kolmisenkymmentä jäsentä tervehti iloisesti toisiaan Hotelli Alexandran aulassa lauantaina 7.6. Joukko muodostui pääosin uskollisista kesäkokouksissa kävijöistä, mutta matkassa oli iloksemme myös ”uusia kasvoja”.

Yhdessä nautitun lounaan jälkeen pidettiin sujuvasti Hannikaisten Sukuseuran vuosikokous, jossa valittiin sukuseuralle johtokunta, puheenjohtaja ja esimies. Eniten keskustelua sai aikaan ajatus sukukirjan kokoamisesta ja julkaisemisesta. Monihaaraisen suvun tarinoiden keräämisen aloittaminen annettiin johtokunnan tehtäväksi. Samalla toivottiin myös, että kaikista sukuhaaroista löytyisi aktiivisia henkilöitä kertomaan ja keräämään oman sukuhaaransa materiaalia yhteiseen kirjaan.

Kaupunginkirkon jumalanpalveluksessa seurakunnan työntekijöitä avustivat Hannikaisista Jorma Hannikainen urkurina ja muissa tehtävissä tekstin lukijat ja kolehdin kerääjät. Jumalanpalveluksesta tuli musiikkeineen mieliinpainuva, jota kirkon väkikin kiitteli.

Kirkkokahvit juotiin Jyväskylän ammattikorkeakoulun Hannikaissalin yhteydessä olevassa Ravintola Menuetissa. Siellä Naiskuoro Vaput hääri ympärillämme valmistautuen pitämään meille pääosin P. J. Hannikaisen lauluista kootun konserttiohjelman.

Vaput on vanhin suomenkielinen naiskuoro, jota johti kymmenisen vuotta Alli Hannikainen vuodesta 1906 lähtien. Kuoron nykyinen johtaja on Ulla Kotamäki, joka sai kuoronsa tunnelmoimaan ja soimaan. Hannikaisten Sukuseura kiitti Vappujen johtajaa kukin nautinnollisesta kuorokonsertista. Täältä hajaannuimme kukin omille tahoillemme ja toivomme tapaavamme ensi vuonna Helsingissä päin.

Lappeenrannassa 1.9.2014 
Päivi Hannikainen

Kesäkokouksen päätösasioita

Henkilövalinnat

Kokous valitsi johtokunnan puheenjohtaja Jorma Hannikaisen jatkamaan tehtävässään ja Rainer Hannikaisen jatkamaan sukuseuran esimiehenä. Ulla Lindholm-Bannwart oli ilmoittanut, ettei ole enää käytettävissä johtokunnan jäseneksi. Ullan tilalle johtokunnan jäseneksi valittiin Heidi Tenlenius. Johtokunnan jäseninä jatkavat Helena Hannikainen, Juha-Pekka Hannikainen, Sini Hannikainen, Riitta Olsonen ja Heli Tammi. Vuoden 2015 toiminnantarkastajaksi valittiin Petri Ollila ja varalle Seppo Kapanen.

Muita asioita

Kokous päätti vahvistaa tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden vuoden 2013 johtokunnalle. Se päätti myös korottaa vuoden 2015 perhekohtaisen (samassa taloudessa asuvat) jäsenmaksun 25 euroon.

Uudet kunniajäsenet

Kokous nimitti uusiksi kunniajäseniksi Rainer Hannikaisen ja Helena Hannikaisen. Rainer Hannikainen on toiminut sukuseurassa aktiivisesti 90-luvulta asti johtokunnassa ja hoitanut rahastonhoitajan, sihteerin, jäsenlehtivastaavan ja puheenjohtajan tehtäviä ja on nyt sukuseuran esimies. Helena Hannikainen on ollut 1980-luvulta alkaen aktiivinen toimija sukuseuran johtokunnassa ja ollut mukana mm. tapahtumissa ja näytelmissä.

Esimies Rainer Hannikaisen puhe kesäkokouksessa

Hyvät sukuseuralaiset! Tervetuloa kesäkokoukseen Jyväskylään. Sukuseuran perustamisesta on 67 vuotta. Edellisen kerran olimme täällä viettämässä kesäkokousta vuonna 1992. Paikkana oli sama Hotelli Alexandra, ja jäseniä oli silloin paikalla 48 henkeä. Samojen asioiden kanssa painiskeltiin silloinkin, nimittäin sukututkimuksen kanssa. Tuloksena syntyi jälkipolvitaulu vuonna 1995 ja sukuseuran historia 1997. Nyt on tavoitteena saada sukuteos valmiiksi kolmen vuoden päästä tulevaan 70-vuotisjuhlaan.

Palataan hetkeksi aikaa sukuseuran syntymiseen. Monille asia on tuttu, mutta kertaus on opintojen äiti. Sukuseura perustettiin 67 vuotta sitten vuonna 1947. Pieni joukko Hannikaissukuun kuuluvia kokoontui Maunu Uusikankaan (myöhemmin Hedenfors) kotiin. Perustettiin toimikunta, jonka tehtävänä oli ryhtyä valmistelemaan suvun jäsenten koolle kutsumista ja sukuseuran perustamista. Aika nopeasti, nimittäin 5. päivä huhtikuuta 1947 pidettiinkin perustamiskokous Kestikartanossa Helsingissä. Kokouksen pöytäkirjan 2§ oli lyhyt ja ytimekäs ”Päätettiin yksimielisesti perustaa Hannikaisten sukuseura r.y. niminen yhdistys.” Koolla oli 88 sukuun kuuluvaa jäsentä.

Perustajajäseniä on tällä hetkellä elossa 11, joista täällä paikalla on pitkäaikainen puheenjohtaja, esimies ja kunniajäsen Eino Hannikainen. Einolle kiitokset pitkäaikaisesta toiminnasta sukuseuran hyväksi. Toivottavasti terveyttä ja pitkää ikää riittää, jotta voitaisiin nähdä sinut tulevaisuudessakin kokouksissa mukana.

Kunniajäseniä on vuosien kuluessa valittu 28 henkilöä, joista elossa on yhdeksän jäsentä. Täällä on läsnä kaksi kunniajäsentä, Eino Hannikainen (2007) ja Lauri Hannikainen (2007). Toivottavasti intoa ja aktiivisuutta riittää teillä tulevaisuudessakin.

Sukuseuran tärkeänä tehtävänä on tehdä tunnetuksi nuoremmille sukupolville edesmenneiden suvun jäsenten aikaansaannoksia. Tällaisista hankkeista mainittakoon mm. 50 – 60 -luvulta P. J. Hannikaisen patsashanke täällä Jyväskylässä (kokouksen jälkeen käymme patsaalla), muistolaatan paljastus Kuhmoisissa sekä Ilmari Hannikaisen muistomerkki Hietaniemen hautausmaalla. 80-luvulla Eeva Ryynäsen suunnittelema muistomerkki ”Laulupuu” Nurmeksessa ja Pietari Hannikaisen muistomerkki Parikkalassa. Kolme vuotta sitten 2011 Savonlinnassa Kirkkoniemen hautausmaalla paljastettiin muistokivi Hannikaisten suvun edesmenneiden muistolle. Se on kunnianosoitus kaikille suvun edesmenneille jäsenille.

Sukuseuran omista hankkeista mainittakoon lisäksi: äänilevyn tuottaminen Hannikais-sävelistä, vaakunataulun ja sen oheistuotteen, uuden pöytäviirin hankinta, Hannikaisten laulun julkaiseminen 1995 (säveltäjä Ann-Elise Hannikainen) ja Laulavat Hannikaiset -laulun julkaiseminen 2007 (säveltäjä musiikkineuvos Urpo Jokinen ja sanat Hilkka Hannikainen).

Sukututkimustyötä on tehty sukuseuran perustamisesta alkaen. Alkuvaiheessa Hanna Tanner ja Marja Hannikainen paneutuivat tehtävään. Lauri Hannikainen jatkoi työtä. Hannikaisten jälkipolvitaulu julkistettiin Savonlinnan vuosikokouksen yhteydessä 1995. Leena Valvanteen kirjoittama, ”Kertomus Hannikaisten sukuseuran vaiheista viiden vuosikymmenen ajalta”, julkistettiin 1997. – Paljon on siis 67 vuoden aikana saatu aikaan!
Toiminta jatkuu virkeänä niin kuin pitääkin. Alussa jo kerroin tulevasta isosta haasteesta. Sukuteoksen aikaansaaminen on tulevien toimintakausien suuri yhteinen ponnistus. Muistakaamme myös, että sukuseuran yksi tärkeimpiä tehtäviä on jäsenistön yhteenkuuluvuuden lisääminen ja yhdessäolon ylläpitäminen. Meissä on iloa ja voimaa, on yhteinen sävel ja me saamme sen soimaan.

Näillä sanoilla toivotan kaikki tervetulleiksi kesäkokoukseen.

Sukuseuran esimies Rainer Hannikainen

P.S. Vuosikokouksessa sain kunnian vastaanottaa Sukuseuran kunniajäsenyyden. Haluan kiittää kaikkia tästä saamastani kunnianosoituksesta. Samalla kiitän luottamuksesta valitessanne minut seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi Sukuseuran esimieheksi.