Kanava 22/1847

Kotimaasta on tällä kertaa uutinen Sulkavalta:

Talonmiehet Paavo Hiainen ja Mikko Leinonen Sulkavan pitäjästä Mikkelin lääniä ovat saaneet Keisar. Majesteetiltä, hopea-mitalin eli rinta-rahan kumpiki, päälle-kirjoituksella ”uuraudesta”, jonka näyttivät yhteiselle varmaudelle vahingollisen Mustalais-joukon kiinni-otettaessa.

Malminetsintää aloitetaan jo Suomessakin ja valtion tuntuvalla tuella. Tästä on lehteen präntätty Suomi-lehdestä (ilmestynyt 29.5.1847 Helsingissä) lainattu juttu:

Kultaa Suomessa.

(Suomista, N:o 18.)

Herra Holmberg on äsken soanut Hallitukseltamme käskyn, heti lähteäksensä Helsingistä Hyrynsalmellen ja Kuusamollen, Pohjanmoalla; ja alusta Heinäkuuta sieltä aloittamaan kultoo hakemisiansa pohjoiseenpäin, niihen vesi-jatkojen seytyvillä, joihen juoksu kannattaa Rutjan- tahi, Jeämereen. Hänellä on meärä viipyä siellä täyttä neljä kuukautta, eli aina Lokakuuhun; ja vielä ehkä kauemminki, jos ilmat oisivat siihen sopivaiset. Hänen anomuksella on Herra Kasarin-hakia (Malmletaren (=malminetsijä, toim. huom.)) Igelström suotu hänelle apu-mieheksensä, maita mittaillemassa, ja kartoillen panemassa, ja annettu hänelle vielä työ-toveriksi kullan tahi hiekan valuttamisessa matkakumppaninsa Siperiaan Gardberg ja Kekelä. Työ-rahvaaksi, tahi työtä käyttämiseksi, on meärätty 3,000 päivätyötä, joka teköö nuon 30 miestä päivässä, ja joillen Ruunu maksaa, kullenkin, 35 kopeekkaa Hop. päiväpalkaksi, eli 1,050 Rupl Hop. yhteiseen. Siitten tuloo vielä joku Ruunun-palvelia, kaikeksi ajaksi, pantavaksi työrahvaan holhoomiseksi, ja muun komennon toimittajaksi. Kuin tähän nyt vielä luetaan, jotta suurin osa näitä ranta-penkereitä jotka tuloovat auki-kaivettaviksi, ja miesjoukolta maahan-tallattaviksi – ovat asukkaisten ehkä paraita niitty- ja peltomaita, josta heillen tuloo Ruunulta palkintoa, tahi lunastosta, annettavaksi, ikeän kuin mehän mänettämisestään näihin rakennuksiin ja pykyksiin, niin eipä tuo liijaksi mahat olla – jos tämän kesäinen työ, tahi kustannus, otettaisiin vähimmäiseenki nuon 2,200 Ruplaan Hopeesta.