Kanava 28/1847

Toimitus näyttää edelleen olevan lomalla, koska toimituksen aineistoa on varsin vähän. Suurimman osan lehdestä vie jatkokertomus Pitäjän pappi, jota on ollut luettavissa jo lukuisissa lehdissä aiemminkin. Pari pientä uutista kerrotaan kotimaasta: ruhtinas Menschikov on vieraillut Viipurissa ja arkkipiispa Melartin on kuollut Turussa. Senpä vuoksi tällä kertaa vieraita kieliä, joita kuitenkin Viipurissa käytettiin paljon.

Lehden lopun täyttävät aina kuulutukset, ilmoitukset ja mainokset. Nämä lähes kaikki ovat ruotsin kielellä, vaikka poikkeuksellisesti joskus julkaistiin varsinkin kuulutuksia myös suomen kielellä (esimerkiksi edellisessä lehdessä). Yksi kuulutuksista on mielenkiintoinen. Tupakointi ei liene ollut vielä tuolloin kovin yleistä Suomessa, mutta jo vuonna 1847 Viipurin kaupunki asettaa rajatun tupakointikiellon bulevardille Turun sillan pohjoispuolella:

Med anledning af Herr Kommendantens härstådes hos Herr Gouverneuren i Länet gjorda begäran och Herr Gouverneurens på grund deraf till Magistraten gifne befallning, varder allt slags tobaks rökande vid vite af tio Rubel Silfver förbjudet, inom fjorton famnars afstånd från det uti boulevarden, på norra sidan af den så kallade Åbo-bro, belägne Krutmagasin; hvilket härmedelst tillkännagifves. Viborgs Rådhus, den 14 Juli 1847.
På Magistratens vågnar:
Pehr Ekmark. J. G. Heinricius.

Jo silloin osattiin luvata kosmetiikan parantavan niin ihon, hiukset kuin hampaatkin:

Avertissement.

Buntmakaren J. H. Ziegler, boende i Konditor Elomatts gård vid stora gatan, äro följande Kemiska Medel inlemnade till försäljning:

Kosmetiskt Watten, (eau cosmetique), hvarmed man på det lättaste sätt och inom några fördrifver Lefverfläckar, Fräknar, Finnar, m. m. samt dervid tillika erhållet en skår och hvit hy. Pomada, (parfymerad hårsalfva) till befordrande af hårvärten samt förhindrande af en icke vanlig hårlossning. Poudre de Corail, odontalgique. Detta tadnpulver icke allenast gifver tänderna en hvit glans och hindrar vinstenen att fästa sig vie desamma, utan det äfven konserverar dem. Kinesiskt kitt, hvarmed Alabaster, Marmor, Kristall, Posslin, Glas, m. m. kan fastkittas, utan att mågon mörkare rand efter kittningen blifver synlig. Dessutom emottages å sammas tälle söndrade såväl Figurer, Prydnader som byrbarare Kärl till fastkittning, emot billig ersättning.

Vielä lopussa on saksankielinen konsertti-ilmoitus. J. D. Hoffmann ilmoittaa sotilasmusiikkikonsertista:

Donnerstag d. 22. Juli Machmittags um 7 Uhr, vird die hiesige Militari.Musik im alten Stadsgarten sich hören lassen, in fall es die Witterung nicht erlaubt, den folgende Tag nehmlich Freitag.