Kanava 36/1847

Tästä lehdestä suurimman osan vie kirjoitus ”Kirjoitus Pietarpurista”, joka on suomennettu Helsingfors Morgonblad -lehdestä. Siinä kirjoittaja kuvaa Pietarin suomalaisille tarkoitettua majataloa, samoin Pietarin suomalaista seurakuntaa. Pietarissa oli tuolloin kolme evankelis-luterilaista seurakuntaa, suomalainen, ruotsalainen ja saksalainen. Kirjoittaja arvostelee sitä, että suomalaista seurakuntaa pidetään muita huonompana niin, että ”parempi väki” siirtyy ruotsalaiseen seurakuntaan, koska se on ”hienompi”.

Toimituksen omaa toimituksellista aineistoa ovat vain uutiset. Onko sensuuri taas iskenyt? Sitä voi vain arvailla. Pari poimintaa uutisista:

= Pahalaatuinen raavaan tauti valitetaan liikkuvan usiammassa paikoin Lääniä. Paikoittain on se ollut hyvin kuolettavainen ja tehnyt suuria vahingoita.

= Mikkelistä. Uusi alkeiskoulu avattiin 1:nä Syyskuuta. Oppilaiset olivat enimmäkseen suomalaisista vanhemmista eivätkä taitaneet yhtään Ruotsin kieltä, jonkatähen opetus täytyi alotettaa enemmittäin Suomen kielellä. Se olisi toella hyvä aika ruveta paremmin huoltapitämään suomalaisista opetuskijoista, joista vielä ei ole yhtään ainoaa Yliopistolta ja sen oppineiden jäseniin huolella korjattua taikka toimitettua.

Koitsanlahden hovin valtiolta vuokrannut Jakob Lagervall vastaa nimimerkki ”Parikkalaiselle”:

Kanavassa luvetaan neuvo Parikalaiselta Maanviljelys Seuralle ottaa Anajoin ja Koitsanlahen hovit minulta. Olkoon se nyt miten tahasa, mitä muuta turhaan on sanottu: tahoin ainoastaan ilmoittaa että niin kuin hän sanoo että päivät jäisivät pois, niin seura monjaisiin vuosiin mänettäisi rahavarasa, ja hovit vuosikymmenisen päästä jäisivät rappijollen, jos ei niin kuin ne olivat silloin kuin minä ne otin arennillen, niin kumminkin, että siinä nähtäsiin esimerkkijä ainos huonoon. Millä työvoimalla ne yllä piettäsiin. Niilläkö oppilaisilla joita siihen ottaisivat? Ei niin niitä hovija hallita. – Hätäiseltä ne voisivat kaikki aijattaa, ja pienemmät työt matkansaattaa; mutta kynnättää 200 tynnörin ala, leikata niistä viljat, kylveä jyvijä ja tehä heinät – Sanokaat muut Parikkalaiset, jotka äsköisiin aikoin ovat nähneet mitä on tehty, onko se parin eli kolmen kymmenen poika nalikan täytettävä? – Ja hyö voisivat sanoo mikä alkuvara tarvitaan siihen laatuun alottaa, tietäin, että hovilla ei ole kissaa ei kapustaa; kaikki eläimet ja talon kalut, siemenet ja syömiset ensivuotena, pitäisi ostaa; tällen mahottoman suurellen omaisuuvellen; jonka suuruus jo on esteenä senkaltaisellen koitteellen. Vahinko ja häpijä tulisi seurallen palkaksi ja senki vuoksi en minä siihen suostuisi ja sitä muotoin ei sitä oteta.

F. Lagervall.