Kuoronjohtaja Erkki Pullisen kuolinpesän lahjoitus

Keväällä 2020 kuolleen kuoronjohtaja Erkki Pullisen perikunta on lahjoittanut Ilmari Hannikaisen nuottikäsikirjoituksia sekä muuta kirjallista aineistoa Hannikaisten sukuseuralle. Puheenjohtaja on luetteloinut ja kuvannut aineiston, joka tässä muodossa jää sukuseuran arkistoon. Alkuperäisaineisto päätettiin luovuttaa edelleen Kansalliskirjastolle siellä jo olevan Ilmari Hannikaisen arkiston oheen.

Lahjoituksessa oli mukana mm. Richard Faltinin kantaatti, johon suomenkielisen tekstin on laatinut P.J. Hannikainen. Faltin on omakätisesti tehnyt omistuskirjoituksen P.J:lle; sisäkannessa on käsinkirjoitettu omistuskirjoitus: Till vännen P.J.Hannikainen med tacksamhet! från Richard Faltin. Hfors. 12.10.1893.

Richard Faltin: Till Sylviasången – Sylvia-Laululle. (Teksti: G. Lagus, suom. P.J. Hannikainen) Kantaatti Topelius’en juhlaksi 14.1.1888.

Erkki Pullisen kuolinpesän lahjoituksessa on mm. Taidelehti Kuvan numero vuodelta 1952, jossa on Aira Ruishalmeen laatima artikkeli Ilmari Hannikaisesta.