Yksityisyyden suojasta

Hannikaisten sukuseura ry kerää tietoja kolmeen eri tarkoitukseen: jäsenrekisteriin, sukuluetteloon ja sukuteokseen.

  • Jäsenrekisteriin kirjataan yhdistyksen jäsenyyteen liittyvät tiedot ja syntymäpäivät.
  • Sukuluetteloon voi liittää tarkempia tietoja itsestään ja perheestään sekä kertomuksia ja kuvia. Sukuluetteloon toimitetut tiedot menevät vain luettelon ylläpitäjälle eikä niitä julkaista. Sukuluettelosta tietoja luovutetaan ainoastaan sukututkimustarkoituksiin. Sukuluetteloon voi siis lähettää omaa aineistoa, vaikka ei halua siitä julkista.
  • Verkkosivuston Sukuteos-sivulla on suvun jäsenten itse julkaistavaksi lähettämiä juttuja ja kuvia. Jokainen jutun tai kuvan lähettävä henkilö vastaa itse toimittamansa materiaalin laillisuudesta ja julkaisuluvasta. Osa jutuista julkaistaan verkkosivujen lisäksi myös Hannikaiskanawassa. Samoin osa Hannikaiskanawassa julkasituista jutuista lisätään myös verkkosivuille. Sukuteoksen tarinoista ja kuvista voidaan painattaa kirja, kun materiaalia on riittävästi.

Verkkosivuilla julkisesti nähtävillä olevat sukuluettelot ja jälkipolvitaulu päättyvät noin sadan vuoden taakse, joten niissä ei elävistä ihmisistä ole löydettävissä tietoja.

Rekisteriselosteet

Sukuseuran tulee tehdä henkilötietolain (523/99) 10 § mukaiset rekisteriselosteet rekistereistään. Hannikaistan sukuseura ry:llä on rekisteriseloste sekä jäsenluettelosta että sukuluettelosta. Voit tutustua selosteisiin alla olevista linkeistä.

Jäsenluettelon rekisteriseloste (pdf)
Sukuluettelon rekisteriseloste (pdf)