Sukuseuran vuosikokous 2020 pidettiin etäkokouksena

Kesäkuun alkuun suunniteltu kesäkokous 2020 siirrettiin korona-epidemian takia kaikkine ohjelmineen ja kolmivuotiskausiin liittyvine henkilövalintoineen kesäkauteen 2021. Tänä vuonna pidettiin pelkkä vuosikokous, ja sekin etäkokouksena.

Hannikaisten sukuseuran vuosikokous 2020 pidettiin 30.11.2020 klo 18 etäkokouksena helppokäyttöistä palaverisovellus Teamsia käyttäen. Koronatilanten vuoksi esimies Esa Tommila ehdotti tervetulosanojensa jälkeen, että kokouksen puheenjohtajana toimisi Tuomo Tammi ja sihteerinä  Heli Tammi, jotka olivat samassa paikassa. Näin puheenjohtajan ja sihteerin oli helppo viedä kokousta eteenpäin.

Kokoukseen osallistu 9 sukuseuran jäsentä. Kokouksessa käsiteltiin Kiertokirjeessä olleen asialistan mukaiset vuosikokousasiat. Kokous mm. päätti vahvistaa tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden vuoden 2019 johtokunnalle. Jäsenmaksu päätettiin pitää ennallaan.

Luottamustehtävissä jatkavat nyt samat henkilöt. Yhdistyksen puheenjohtaja kuitenkin ilmoitti, ettei ole käytettävissä kesäkokouksen jälkeen ja pyysi miettimään ehdotuksia uudeksi puheenjohtajaksi. Olisitko sinä kiinnostunut?

Tulevaa toimintaa päätettiin suunnitella tarkemmin seuraavissa kokouksissa. Johtokunnalle voi toiveita ja ajatuksia toimittaa jo nyt sähköpostitse. Myös ensi vuodeksi siirretyn kesäkokouksen ajankohdasta keskusteltiin kokouksessa. Päädyttiin siihen, että johtokunta päättää kesäkokouksen ajankohdan koronatilanteen mukaan.

Nämä kokousjärjestelyt mahdollisti väliaikainen laki; poikkeustilanteen vuoksi yhdistyksille on annettu oikeus lykätä tai pitää kokouksia myös eri tavalla kuin yhdistyksen säännöissä on määritelty. Väliaikainen laki on voimassa 30.6.2021 asti. Lisätietoja löytyy osoitteesta https://oikeusministerio.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-koronasta