Ukon kertomus

kuudessa Kanavan numerossa syys-joulukuun aikana, ensimmäinen osa 22.9. ja viimeinen osa 22.12. Kertomus on katkaistu joka kerran jännittävään kohtaan ja lukijat ovat saaneet odottaa, mitä seuraavalla kerralla tulee. Itse tarina on nykyajasta katsoen varsin vanhanaikainen, mutta kieli on varsin eläväistä ja jännitystäkin siinä on. 

Ukon kertomus I

Suomen ja Venäjän rajaa täytyi monen miehen jättää mielestänsä heinänteon ja monet muut talonpoikaiset raateet, ja suojella omaisuuttansa, sillä ne senaikuiset raat kasakkaparvet liikkuivat pitkin rajaa, joka kylässä, pian joka talossa, ja joka muistaa näitä aikoja, se voipi vaan kertoa näiden käytöksen niitä vastaan, joita olivat lähetetyt sotimaan. Me tulemme erääsen taloon Savossa, suurempiin, Saimaan vesistöön kuuluvien, vesien välillä olevalla taipalella. Talon nimi on haihtunut aikakirjoistamme, mutta ristimme sen nyt jälleen Taipaleeksi. Vesitse tulija näki sen jo kaukaa ja arvasi sen paraimmiksi senaikuisista rakennuksista. Siinä oli nimittäin päärakennuksena 2 suurta, ja voin sanoa, hirmuisen suurta tupaa vastatukse, molemmat puisin savutorvinensa katolla. Tästä voi arvata pereenki suuruteen.

Se on Heinäkuun 20:es päivä mainittuna vuonna. Päivä jo on laskeemaisillaan ja talonväki kokoutuu kokoutumistaan levolle. Vaikka armoton sotajoukko seisoi jo muutamia päiviä tuskin 2 peninkulman päässä talosta oli tämä piilopaikassaan ja vesien keskellä oleva talo vielä saanut olla rauhassa, eikä paljon kuullutkaan koko sodan vehkeistä. Niin kuin tavallisesti istuisiin pere ruuvalle. Vanha harmaapää ukko istui pöydän päähän, ja kahenpuolen pöytää nuorempia sekä vanhempia muusta pereestä. Ukkoa vastapäätä, eli pöydän latvassa, söivät talon pikkuset lapset, joita tässä nyt oli ummelleen 15, jotka lisättynä muuhun joukkoon tekivät 50 henkisen pereen. Kunnioittamisella täytyi katsella tämän pereen ruokailemista, tuvanpituisessa pöydässään. Se oli niin kuin hääpöytä, vaikka ei niin meluinen, kuitenki yhtä iloinen; muinonen patriarkallinen elämä oli tässä vielä ihan puhtaudessaan.

Pereen ruokaillessa aukesi ovi, ja vieras, taloa lähimäisestä rajakylästä, astui tupaan, tervehtäen ja istuiden penkille. Ukko tirkistiin katsomaan sitä silmiin, ja kysyi kuulumisia. ”Jo kuuluu jotai”, vastaisi mies. Koko pere käänsiin katsomaan. Vaan mies jatkoi: ’hyvät naapurit, vihollinen vaeltaa meitä kohti; tänä yönä taiamma olla vaarassa. 15 virstan päässä ovat talot jo poltetut, ihmisiä tapettu.” Mitä kummitusta, sanovat miehet pöydässä, naiset voivottelivat, ja lapset parkasivat itkemään. Vaan ykskään ei järähtänyt pöydästä, sillä ukko ei ollut vielä virkkanut mitään. Nyt taukosi ruokaileminen, ja ukko viittasi kädellään vanhimman poikansa pojalle, ja tämä alkoi laulaa värsyn ruokavirsistä, koko pere lauloi mukana, sekä se myös tultuaan ruualle pyytetty vieras.

Laulun tauottua korotti ukko vapisevan äänensä sanoen: ”pojat, lapset, mitä työ mielittä tehä? ”Ukko, sinä oot elänyt enemmän, nähnyt enemmän, hyviä ja pahoja päiviä, ihe tiiät mihin meitä neuvonet,” sanoi vanhin ukon pojista, noin neljänkymmenen ikänen mies. ”Ukko” huusivat naiset ja lapset, ”neuvo mihin myö mänemmä!” Ukon silmät näyttivät painuvan vielä syvempään silmäkuoppihinsa, ja hän vastasi: ”Lapset, parempi on paha paeta kuin vastata. Teitä on tässä vaan kymmenen aikamiestä. Vihollisia lienöön satoja.”

Heti oli koko joukko liikkeessä ja puuhassa, kaikki mitä talossa oli kalliinta ja parasta mätettiin veneesen, johon myös talon lapset jo olivat kokoontuneet. Arveltiin muka mennä selän taa lähimäiseen Ruotinpuoluiseen suureen kylään, johon vihollinen ei voinut päästä muutoin kuin veneisin. Vähitellen alko joukko kokoutua veneen luo; jo alettiin lykätä venettä vesille; silloin parkaisivat lapset; ”entäs ukko, Ukko,” ja koko joukko kertoi myös, ”Ukko, Ukko.” Sillä Ukko oli vielä poikessa. Nyt juostiin ukkoa hakemaan. Vaan ukko istui vielä pöydän takana ja piippunysä hampaissa. Ja kun sanoma tuli rannalta, vastasi ukko yksivakaisesti: ”ei ukko tule.” Tämä ukon vastaus hämmästytit koko joukon. Lapset rupesivat itkemään, miehet alkoivat miettiä ja naiset voivottelivat, sillä ukko oli jokaisen isä ja ystävä. Viimen kiisivät kaikki tupaan ja ukon korvat olivat lumoutua heidän rukouksiinsa.

Vihdoin sai ukko heiltä vallan vastata, ja hän korotti ääntänsä sanoen: ”lapset, siitä on yheksänviiettäkymmentä aastaikaa kuin en oo yhtä yötä vielä muualla viettänyt. Kaikki kääntyivät katsomaan ukolle silmiin. Jokainen muisti lapsuudestaan asti ukon aina tulleen yöksi kotiin, jos missä päivällä olisi käynyt. Ehkä asia itsestään ei ollut mikään ihme, niin tuntui se nyt ukon niin vakaisesti ja tälläisessä tilassa sitä puhuissa kaikille niin kummalliselta, että koko joukko viimein pyysi ukkoa kertomaan syytä minkätähen hän niin uskollissesti tahtoo pysytellätä kotona. Ukko oli yren aikaa vait. Jokainen odotteli herissä korvin. Viimein sanoi ukko: lapset jos lie meillä viimenen ilta, tässä tuvassa, istuikaat kaikki, minä tahon teille puhella ensimäisestä yöstäni tässä. Kaikki istuisivat ja ukko alkoi. (Jatk.)

Ukon kertomus II

”Siitä on yheksänviiettä vuotta kun näillä seuvuin toisen kerran oli suuri sota. Minä olin silloin jo kolmansilla kymmenillä, vaan nuorempi veljeni ei vielä täyttä 10 vuotta. Isämme tila oli silloin tästä puolen peninkulman päässä, yksinäinen ja joksenki iso talo. Nyt sen paikan näette kaikki synkiänä lehtona, mutta heinettyneet rauniot näyttäävät teille vielä siinä olleen talon. Sota oli kauvan jystänyt ympärillämme. Lappeenranta sanottiin jo voitetuksi. Savonlinnassa ammuttiin hirmuisesti monet viikkanet. Sen tienoille ei päässyt kukaan. Silloin oli näissä maissa kauhia katovuosi. Ihmiset söivät vehkaa ja sammalia ja survovat olkia ja elivät piammastaan raavaan ruuvalla. Moni köyhä nukkui nälkään. Isän talossa oli vielä vähin leipää, ja isä ukko se auttoi monta miesparkaa. Joka päivä kävi köyhiä ja kerjäläisiä; eikä kukaan lähtenyt avuta. Niin oli joutunut jo uutisen rinta, ja noin parin viikon takaa vuoteltiin leipää pellosta. Silloin ajoi muutamana päivänä kymmenkunta ratsasmiestä meille pihaan. Ne olivat Kasakoita. Ensimäiseksi pyysivät kauroja kymmenelle hevoiselle. Isä sanoi jotta kaurat on syöty. Anna ruista sittä, vastasivat miehet. Ruis on vielä pellossa kasvamassa, vastasi heille isä. Mitä nämä huolivat siitä. Sen kanssa mänivät ulos, tempasivat hevoisensa ja hyppyyttivät kohastaan ne meidän ruispeltoon. Mitä nyt tehä, meitä vaan kaksi aikamiestä talossa; muut lapsia ja naisia, jotka vapisivat ja parkuivat. Nyt olimme kauhiassa tilaisuuessa. Apua emme osanneet toivoa mistään, kun lähellä ei ollut mitään kylää. Linnan ympärillä meluttiin paraillaan. Vaan tämä oli vasta alku mitä olimme kärsivät näistä miehistä. Se ei ollut vielä kyllä että hevoiset pehnasivat ruispellon; isäni piti myös syöttää kaikki nuo kymmenen miestä. Katovuosi ja köyhän kansan auttaminen oli vienyt isäni talostaki varat hyvin vähiin, niin että tarkalla pitelemisellä olisi nyt vielä hyvästi päästy uutiseen. Mutta elätäkkäs kymmenkunta sellaista sutta, ja nää, kun uutisen jauhaa sellainen hevoislauma ennen aikoaan jo nahkaansa. Isäni koki ensin valittaa. Sille nauroivat ilkiöt. Näiden ihmisten käytös oli niin törkiä, että isä peloissaan jo tahtoi ensiyöksi laittaa kaiken naisväen pois, meillä noin puolen peninkulman päässä olevaan mehtäsaunaan. Äiti ja sisareni hävisivät niin yksikerrassaan lähellä olevaan metsään ja kiisivät määrättyyn paikkaan. – Vähän ajan takaa noin päivän laskun aikana käski isäni minun viemään sinne suuren eväskontin, joka niinikään salaa oli saatu täytetyksi; minä läksin ja penuutin isääni kavattaimaan noilta vihollisilta. Ole huoleta, poikani, sanoi hän, puristain kättäni. Minä kiisin kuormineni metsäistä tietä eelleen, ja tulin onnellisesti päähän asti. Mutta siellä en viipynyt enemmän kuin oli tarvis laittaa naisia siellä elämään ja olemaan. Nuorempi veljeni oli seurannut naisia tänne. Nyt tahtoi hän jo lähteä takaisin; mutta sen kielsin pois ja läksin astumaan taloon, mutta varoissani aivan toista tietä kuin olin tullut. Yö taisi olla puolessa kuin pääsin sieltä jälleen lähemmäksi kotia. Meillä oli synkiä mehtä sillä puolla josta minä tulin, aivan liki tupaa, niin ettei taloa näkynyt ennen kuin tuli sen luoksi. Kaikki oli hiljaan, ei kuulunut niin hiiskausta, ja minä lohutteliin että kaikki makaavat rauhassa.

Näin olin tullut ihan talon luokse, kun yhtäkkiä leimahti hirmunen valopatsas silmiini. Syämmeni löi kylmäksi, polveni kävivät hervottomaksi, enkä tahtonut päästä paikalta. Tultua vähäistä likemmäksi näin nyt onnettomuuteni. Koko kartano oli yksi ainoa tuli patsas. Ensimäinen kysymykseni oli isästäni. Minä juoksentelin kuin hulluna tulen ja savun sekaan; kunnes viimein hervotoina kompastuin johon kuhun pehmiääsen kappaleesen, joka sattui jalkohini.

Nyt oli koko kartano ilmitulessa. Sen leimu valasi nyt kappaleen johon olin langennut. – Mitä hirmuista nään! – isäni kuolleen naaman, pahanpäväseksi pilkotussa ruumiissa. Korvat, käet ja jalat olivat hakatut erilleen. Voi isä parkani! niin piti sinun erota maailmasta. Nyt en enää jatkanut. Minä viskaisiin isäni päälle ja itkin. Mutta yhtäkkiä lävähti mieleeni pahantekiöin ilkeys ja vaino, ja syvämmeni vapisi aavistuksesta miten nuo mehtämiehet saunassa lienööt. Läksin juoksemaan minkä jaksoin sinne kohti. Kuta likemmäksi tulin sen varmemmaksi nousi aavistukseni, sen hurjemmasti tunsin syänalani tykyttävän. Tulen viimein saunalle, siellä ei kuulu hiiskausta. Mänen saunaan, hoihkasen, ei henkäystä vastaukseksi. Saan valkian, kahtelen ja voi hirmua! kaikki koko joukko kauhiasti raaeltuna ja viimein tapettu. – Minun aavistukseni oli siis aivan tosi. Ne ilkiöt olivat muka keksineet että naisväki oli hävinnyt talosta, siitä ruvenneet kuristamaan isää ja viimein suuren piinan perästä sen tappaneet, sytyttäneet kartanon ja lähteneet ehtimään joukon piilopaikkaa, johon samaa polkua myöten olivat tulleet jota minä ensikerran kulin. – Minä olin tukehtua sen murheen pakkoa, enkä tiennyt mihin männä, mitä tehä. Tämä oli minulle hirmuinen yö. Päivällä minulla vielä oli oivallinen isä, äiti ja veljet ja sisaret – nyt olen ihan yksinäni, kuin karsittu kataja, koitta ja konnutta, synkiässä salossa. Vaan nyt vilahti minulle vielä pikkunen valon säe mieleeni. Veljeäni en ollut nähnyt ruumiitten seassa. Veljeni lie päässyt karkuun, hänet löytänen vielä salossa. Minä hyppäsin samassa ulos saunasta, huusin veljeäni nimeltä: Antti olet sie siellä! ”siellä” vastasi hongikko. Hoi, veikko” ”veikko” vastasi taas kaiku vuoren rinnasta. Hän on varmaan pelossaan juossut etemmäksi, ja eksynee salon syvämmeen, arvelin minä ja läksin juoksentelemaan, ja huusin vähän väliä ”veikko” mutta sama ääni vastasi aina ”veikko”. Näin olin ennen päivän nousua juossut vielä pian ympäri salon, ja tullut kapukaiselle taipaleelle kahen järven välillä. Taas hoihkasin tässä ”veikko! oot sie täällä?””Täällä” vastasi minulle joka haaralta, metsästä ja lähellä olevista saarista. Tuska ja juoksemisen pakko olivat lyöneet ruumiini hervakaksi, etten tahtonut jaksaa askelta eteenpäin astua. Heittiihen istumaan mättäälle. Päivän nousu rusotti kauniisti suuren sinertävän selän takana ja linnut havahtelivat jo unestansa ja visertelivät iloisella äänellänsä. Mutta minua painusti sitä raskaammasti, enkä tiennytkään ennen kuin olin vaipunut pehkon juureen, syvään uneen.” (Jatk.)

Ukon kertomus III

Viimeset kajaukset ”täällä, täällä” kaikuvat vielä korvissani, ja minusta tuntui niin kuin ne olisivat panneet värisemään henkeni aavistuksen hienommat, salaisimmat kinteet, jotka valveilla ollen olisivat ehkä pian vaipuneet äänettömiksi; mutta hempeä uni, joka vaivuttaa kaikki ruumiin voimat makiaan lepoon, irroittaa hengen hienoimmat tunnot, se painoi kiini silmäni, ja toi eteeni, ei mitään uutta, mutta sen minkä henkeni korvat ja silmät tummasti jo olivat huomanneet; uuet toivot ja lohuttavaiset näytteet tulevaisuuesta, joita ruumilliset silmät ovat voimattomat näkemään. Pimiänä tuntona makasi päiväinen onnettomuus mielessäni; minä olin aina etsivinäni veljeäni, ja olin tulevinani samaan paikkaan johon viimeksi olin seisattunut. Paikan erinomaisuus, jota maata ruvetessani pikimmältä luulin hoksanneni, kuvaisiiin nyt kummallisesti eteeni. Minä tunsin sanomattoman ihastuksen joka askeleella, jokainen puu, jokainen kivi näytti minulle kummallisesti kaunistetuksi, ja sinervän järven aallot loistivat rannalla niin mieluttavasti kuin kauvan toivotun ystävän halukas puheleminen; ja aamurusko paistoi taivaalla niin suloisesti, ja kaikki puut ja kivet ja kalliot ja nurmet punottivat kummallisesti. Ihmeellinen paikka, sanoin minä ihekseni, enkä voinut kyllästyä sitä kahtelemasta. Yhtäkkiä luulin näkeväni synkiästä lehvikosta ihmisen haamun, ja kiljasin ”veikko, ootko täällä”. ”Oon täällä” vastasivat puut ja kivet ja vuoret ja rannan loiskutus. Siinä samassa näin haahmon lähenevän minua, vaan se ei ollutkaan veljeni haahmo, se oli naisen haahmo. Äänetä tuli se ihan eteeni, ja se oli nuori ja ihana niin kuin taivaan enkeli, ja sen askelissa eivät kukkaiset taipuneet, eikä heinä kaatunut. Minä olin kuin naulattu paikalle. Nyt avasi se suunsa ja lausui: ”vuottele tässä paikassa, niin se yö joutuu jona tapaat veljesi”. Miten ja milloin? tapasin vielä häneltä kysäistä, mutta hän pani pienen kätensä huulillensa, viittasi minua ikään kuin tulemaan perästänsä, ja hävisi lehvikkoon. Minä seurasin juoksussa häntä perästä, mutta hän oli hävinnyt. Yhtäkkiä tulin synkiästä lehosta suuren lakian rantaan, ja nyt ihmeekseni näin suuren summattoman talon, jonka ympärillä laajat riistapellot aaltoilivat vienoisessa tuulessa. Iso ihmisjoukko remuitsi pihalla ja kumma, sama nainen jonka äsken olin nähnyt, oli niien seassa. Tuskin olin päässyt lakialle kun nainen läheni taas minua, ja koko joukko seurasi häntä ja kaikki piirittivät minun, lapset, nuorukaiset, miehet ja naiset, kaikki kiersivät minun ja naisen keskeensä, ja hyppivät ympärillämme, ja ottivat minua käsistä, ja veivät minun nuorison leikkihiinsä. Minä luulin rintani halkiavan ilosta ja autuuesta, ja tunsin kauhian kuumuuen päässäni ja suonissani ja samalla tunto sanoi minulle: tämä ei voi olla tosi, tämä on vietteleväinen uni. Silloin aukenivat silmäni, ja aamun aurinko pilkoitti puihen välihte silmiini, minä olin yli ympäri hiessä.

Se kummallinen uni pyöri nyt vielä mielessäni. Minä kavahin ylös, ja kahtelin ympärilleni, ja kumma! ensikerran tunsin minä mehän kamalaksi. Se oli niin kuin näkymättömät olennot olisivat asuneet tässä paikassa. Kuitenkaan en voinut olla tunkeimata syvempään sitä toellaki kaunista mehtää, jossa moneen sataan vuoteen ei näyttänyt ihmistä päällä käyneen. Minä ihmettelin siinä mahottoman suuria koivuja, lehmuksia ja kuusia, jotka pimittivät laajalti ympäristöönsä. Nyt olin tullut taalaan lehmukkoon. Luulin kuulleni jonku vienosen jymäyksen ja seisatuin. Jokainen jäseneni vapisi, ja minun piti ihepäiviäni hävetä heikkonellani. Varmaan pyrähti joku pyy luontani lentoon, taikka karkasi mehän eläin yösialtaan. Näin ajatellen astuin eelleen. Vaan viskattua silmiäni ympärilleni, seisoi sama naisen haahmo eessäni jonka unissa olin nähnyt. Minä vapsahin, ja milten seisattunut, vaan sen jykiämmät askeleet ja naurava muoto muistuttivat tässä kohtaavani tavallisen ihmisen, eikä sellaisen haahmon kuin unissani. Molemmat olimme muuten tuntemattomat toisillemme ja tervehimme toisiamme vissillä ouoksemisella. Hän oli nuori, kaunis tyttö mutta muotonsa oli vaalia, ja joku raskas murhe paistoi sinisilmistänsä. Me ymmärsimme pian samassa toisemme, ja pian yhtaikaa kysyimme toisiltamme: ”kuka oletta ja kusta tuletta ja kuhun”? Kirkkaat vesiherneet vierähtelivät tytön kasvoilla, lausuissaan minulle: ”ystävä kulta, minua onnettomampaa ei ole koko maailmassa. Eilen kaotin kaikki jotka minulle olivat kalliimmat, ja ihmeellinen onni saattoi minun tänne saloon, ytöyksinäni. Minä olen päässyt karkaamaan varmasta kaotuksesta, hirmuisten vihollisten käsistä, ja tässä lehossa olen värisyt sanomattomasa pelossa kaiken yötä. Voi poloinen kuhun nyt käännäinen.

Nuori ystäväiseni, meitä on kohannut pian sama onnettomuus, vastasin minä tytölle, ottaen häntä käestä. Nyt juttelin hänelle eileset tapaukseni ja mikä minun oli saattanut tänne. Itkien ja huokaillen kuunteli tyttö joka sanani. Vaan kun rupesin puhelemaan yöllisestä unestani, kahahti hän kummeksivilla silmillä minuun, ja löi samassa silmänsä maahan. Minä tunsin kätensä polttavan kättäni, ja keksin poskensa lävähtävän aamuruskon karvalle. ”Tunnustakaa, eikö tämä ole ihmeellinen sattuma, sattuma sanon, paremmin, eikö tämä ole ihmeellisesti sallittu, yliluontoinen käsi on juohattanut askelemme yhteen.” Tytön murheellinen silmäys kohtasi nyt silmiäni, ja surkastuneella mielialalla veti hän kätensä pois käestäni, pakeni pari askelta, ja vastasi, nuori mies! Te vielä etten ole kuulleet kaikkia tapauksia, jotka saattoivat minun tänne. Varmaan paremmin hirmuutte minua niitä kuultuanne. Vielä etten tiiä miten onneton olen. Niin kuulkaa, sanoi hän ja alkoi näin. (Jatko.)

Ukon kertomus IV

”Minun onnettomuuteni on suurempi kuin voitte arvata sanoi tyttö. ”Eilen, niin kuin sanoin, tulivat kasakat kotiini. Isäni ja äitini tappoivat, minun ottivat kiini ja sitoivat hevoisen selkään. Muuan kasakka nousi taakseni istumaan, ja nyt ajoivat nelko neliseen metsiin ja soihen halki. Äkkiä seisattui koko joukko, minulle tuntemattomaan metsään. Minä laskettiin alas hevoiselta, ja nuorat päästettiin ympäriltäni. Mutta nyt tulin toisiin, vielä hirmuisempiin pauloin. Kulettajani, joka näytti olleen toisten päämies, puristi rautaiset kätensä ympärilleni. Minä huusin ja pyrin irti, ja revin hänen naamansa ja kätensä veriin, nyvin häntä pitkästä parrastaan. Vaan silloin tulivat kumppaninsa ympärilleni, minut otettiin miehissä kiini – ja nyt näin kadotukseni silmieni eessä. Silloin, ystäväni, silloin viskaisiin sen hirmuisen kulettajani kaulaan pian hermotoina, ja itkin ja huusin armoa. Hän ymmärsi minun, ja minä jäin taas yksinäni kulettajani käsiin. Rohvastunut tästä, ystävä – syleilin minä häntä, minä syleilin – syleilin häntä, ja hän – hänen silmänsä kiiluivat hirmuisesti kuin käärmeen silmät, ja minä vapisin kuin kuoleman eessä, enkä saanut sanaa suustani, vaan viittasin käelläni pimiätä lehvikkoa kohti, joka oli lähellä, ja puoli kuolleena kantoi hän minun sinne. Nyt olimme peitetyt toisten silmiltä, ja minä heittiin hirmuisen viholliseni valtaan. – Vaan silmän räpäys oli nyt minulle kallis – onnettomuuteni varma – silloin – Nyt itki tyttö ja voivotteli, ja jatkoi viimein vapisevalla äänellä; – silloin syöksin minä tuon veitsen, joka oli luonnani, viholliseni syämmeen, ja hänen ilmitulessa palavat silmänsä sammuivat, ja minä tunsin kovat kätensä kylmenevän, ja hän vaipui hermotoina päälleni. Yhellä hypäyksellä olin irti, juoksin minkä jaksoin, enkä rohennut katsoa taakseni, ennen kuin pääsin tähän suureen metsään, jossa viimein seisatuin, ja lankesin hermotoina maahan. Sanomattomassa pelossa olen tässä viettänyt yöni ja se hirmuinen kalvettunut naama on ollut kaiken yötä silmissäni. Paetkaa, ystäväni, minä olen syleillyt maamme vihollista – minä olen tehnyt kauhian petoksen, minä olen ihmisen murhaaja – voi, säälikää minua, vaan paetkaa – jättäkään minut metsän petoin seuraan yksinäni!”.

Minulla oli suuri työ saaha tytön uskomaan ettei hän ollut tehnyt mitään rikosta murhallansa, ja hänen paremmin oli syy kiittää Jumalaa, joka oli rohvaissut hänen ja antanut hänelle voimaa, voittaa vihollisensa ja säilyttää viattomuutensa. Tytön silmät kirkastuivat, hän nosti silmänsä taivasta kohti, lankesi polvilleen maahan ja rukoili ristissä käsin. Nyt oli kasvonsa ihan niin kuin yöllisen unissa näkemäni olennon kasvot, ja minä lankesin hänen eteensä polvilleni ja rukoilimme yhtenä. Ja minä sanoin: korkein tahto on varmaan juohattanut tiemme yhteen. Se on ilmoittainut minulle unessa. Tyttö! surekaamme tässä pimiässä metsässä yhtenä onnettomia omaisiamme. Jakakaamme tässä keskenämme hyvät sekä pahat päivät, ja turvaitkaamme Jumalaan, joka on meille sallinut sellaiset onnettomuuet. Hän on ehkä kerran pyyhkivä kyyneleemme ja palkitseva kärsimyksemme. Kiitollisuutta ja toivoa loistavin silmin vaipui tyttö syliini ja me itkimme yhtenä. Mutta Jumala kuuli itkumme.

Samana päivänä rakensin sihen paikkaan pikkuisen majan, jonka nyt pyhitimme asunnoksemme. Kun eräsnä päivänä menimme entiseen kotiini tapasimme siellä ihmisiä, läheisimpiä naapuriamme, jotka olivat tulleet korjailemaan siellä olevia ruumiita. Heidän ilonsa oli suuri nähtyä minun nuoren kumppanineni, jotka myös olimme pietyt kuolleina. Heiltä saimme myös kuulla ensimäisen rauhan sanoman, ja me lankesimme polvilemme ja kiitimme Jumalaa. Muutamia viikkoja senjälkeen tuli se nuori Eeva minun vaimonani siihen pienoiseen majaan ja nyt alkoi meille onnellisempi aika. Se pienoinen maja on nyt muuttunut täksi suureksi tuvaksi ja minun uneni toteutu. Jumala siunasi meitä, ja antoi meille iloisen joukon ympärillemme, joka kutsui meitä isäksi ja äitiksi. Hän, teiän äitinne, on kauvan sitte muuttanut pois, suurempaan majaan, mutta henkensä elää vielä teissä. Minä näen häntä vielä joka yö, ja kun murhellinen muisto ikäni kaihotusta painaa mieltäni, niin tulee hän aina entisellä tavallansa syänyön aikana eteeni, nuori ja ihana kuin viisikymmentä vuotta sitte, ja kuiskutta minulle ne lohuttavaiset sanat: vuottele, tässä paikassa löyvät kaihotun veljesi. – Sanokaa nyt, lapseni, kuin voipi isänne jättää tätä paikkaa? Hänen veljensä tulisi eikä onnetoina, keltään tuntematoina, taikka löytäisi hän tyhjän aution tuvan ja menisi ikuisesti jälleen tuntemattomille teillensä. Paetkaat siis lapset ja jättäkäät isänne tähän. Hän tahtoo kuolla siinä missä on onnellisimman aikansa elänyt. Hän ei voi eroita tästä paikasta.

Ukon kertomus V

Kaikki olivat liikutetut ukon kertomuksesta, vaan enimmän ukon pojat. Veljet, sanoi viimein vanhin poika, äitimme on ytö yksinään voittanut joukon kasakoita, ja urhollisuudellaan pelastainut vihollisistaan. Meidän olis häpiä paeta. Menkäämme miesten tavalla vihollisiamme vastaan, ja varjelkaamme isämme koti, kuoltakseen rauhassa, siinä ikänsä asuttua. Kaikki suostuivat tähän neuvoon, ja pakomatka seisattui.

Tämä talo oli kapukaisella taipalella molemmin puolin vielä kapukaisemmilla kannaksilla eroitettu muusta mantereesta. Kehno maantie kulki halki taipaleen maan, jonka päissä tienlevyiset hiekkapenkereet olivat siltoina. Kupeilla kahden puolen olivat suuret selät. Vihollinen ei voinut siis maitse päästä muualta kuin näitse hiekkasilloitse taloon. Päivänä ukon kertomuksen perästä, jakautuivat miehet molempiin kannaksiin, pyssyin ja keihäin vartioimaan. Vaimot ja lapset itkivät heidän lähteissä, mutta ukko oli iloisempi kuin moneen aikaan, sillä samana yönä oli entinen näkönsä taas näytäinnään ja sanonut hänelle ne lohduttavaiset sanat: ”odottele, odottele!”
Ilta oli tyyni, kaukaa selän takaa kuului hirmuinen pauke ja jyminä ja paksu savupilvi näkyi sintävän Parkuunmäen päällä.

Päivä jo oli laskemaisillaan ja ukon pojat seisoivat vielä vartiopaikoillansa, kun yhtäkkiä iso joukko välkkyvin sota-asein varustettuja miehiä pilkiistiin metsästä, toisessa päässä kannaksen. Niiden puku selitti ketä olivat. Vartioitsiamme asettivat pyssynsä, odottaen jos joukko mieli eteenpäin. Tultua kannaksen puuttumaan seisattuivat viholliset ja tekivät muutamia miehillemme ymmärtämättömiä liikunnoita. Viimein läksivät järjestyksessä astumaan pitkin kannasta. Nyt laukasi veljeksistä yksi pyssynsä, mutta ilmaan. Joukko seisattui ja asettiin sotajalalle. Samassa laukesi myös muutamia pyssyjä veljeksiä kohti; mutta nämä olivat vesakossa näkymätöinä, ja luodit rutisivat puissa. Silloin laukasivat taas kolme veljestä yhtaikaa pyssynsä vihollisia kohti, ja näkivät muutamia ensimäisiä miehiä kaatuvan.

Nyt syntyi uusi liike vihollisten jälkipuolla, joka vahvisti veljeksiä. Sillä joukko juoksi jo pakoon minkä kerkisi. Eilimäiset tunkivat vielä eteenpäin kannakselle. Vielä yksi laukaus veljesten luotipyssyistä, ja savun hävettyä näkyi vaan kaksi miestä vielä kannaksella, muut olivat paenneet, taikka pakenivat paraillaan metsään. Vaan nämä kaksi olivatki jo ihan veljesten edessä ja toinen, joka jo oli keksinyt yhden veljeksistä, ojensi samassa välkkyvän pyssynsä sitä kohti, ja laukasi – mutta nuorin veli oli sen keksinyt, ja yhtaikaa lauvasnut pyssynsä ampujaa kohti. Luoti meni keskimäisen veljeksen olkapäitse, jota se vähän haavoitti, vaan vihollisensa oli tuuskahtanut kasvoilleen maahan. Hänen urhollinen kumppaninsa oli myös haavoitettu ja kaatunut. Hän huusi nyt vielä joukkoansa ja kiroili, mutta kaikki olivat paenneet. Viiimein turvaisin hän tuntemattomiin vihollisiinsa puhuen niille murretulla kielellänsä. Veljekset, kuultua omaa kieltänsä ja nähtyä kaiken vaaran poistetuksi juoksivat, haavoitetun vihollisensa luo, auttoivat sen ylös. Hän oli haavoitettu pohkeesen, eikä siis päässyt mihinkään omin varoinsa. Veljekset keksivät miehen suuremmaksi sotaherraksi ja kohtelivat häntä samassa hyvästi ja ystävyydellä. Upseeri nauroi nähtyänsä veljekset, sanoen: aika jänikset myö, kuin kolmen ajoitte koko sota joukon pakoon. Minulle tämä leikki maksaa hengen. Työ olette aika miehiä, pojat, niin pitää sotia. Vaan minun on paha mieleni jotta ammuitte minun paraimman mieheni, ja päälliseksi oman maamiehenne. Tuo viimeksi kaatunut oli Suomalainen, ja urhollinen sotamies. Hän on seurannut minua kolmatta kymmentä vuotta, käynyt monta sotaa. Hän toivoisi kuolla kotimaassaan, niinpä saiki. Vaan katsokaa! hän elää vielä! – Kauhistuen kääntyivät veljekset kaatuneesen sotamieheen päin, joka nyt liikkui. He olivat muka ampuneet oman maamiehensä. Miehen haavat sidottiin kiirusti, ja ihan toimettomana kannettiin mies sekä haavoitettu upseerinsa veljesten kotiin päin.