Terveisiä vuosikokouksesta 2021

Sukuseuran vuosikokous 2021 pidettiin maanantaina 20.9.2021 klo 18 etävuosikokouksena Teamsillä. Mukana oli 13 suvun jäsentä. Kokouksen alussa sukuseuran esimies Esa Tommila toivotti kokousosallistujat tervetulleiksi etäkokoukseen.

Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat: käytiin läpi 2020 tilinpäätös toiminnantarkastajan kertomus sekä vuosikertomus, jonka yhteydessä pidettiin hiljainen hetki poisnukkuneiden muistoksi. Kokous päätti vahvistaa tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden vuoden 2020 johtokunnalle.

Tulevan toiminnan ideointi

Keskustelu tulevasta toiminnasta oli vilkasta. Johtokunnan puheenjohtaja kertoi johtokunnan pohtineen paljon, mikä olisi mielekästä ja kiinnostavaa toimintaa sukuseuralaisille, ja pyysi myös johtokunnan ulkopuolelta toiveita ja kommentteja.

Jäsenistöltä tuli toive yhteisen matkan järjestämisestä esimerkiksi Tukholmaan tai Tallinaan, mutta toisaalta ehdotettiin kotimaan matkaa, kohteena esimerkiksi Kuopio, ja se sai kannatusta. Toivottiin, että ohjelma olisi koko perheelle sopivaa. Kesäkokouksen järjestämistä toivotaan mahdollisimman pian: Riihimäen tapaaminen on odotettu, ja jo suunniteltu ohjelma toivotaan toteutettavan.

Kokouksessa ehdotettiin kaikille avoimia iltakahvihetkiä Teamsissa. Mukaan voisi pyytää myös ei jäseniä tutustumaan ihmisiin ja toimintaan. Esimies ehdotti, että hahmotellaan riittävän laajoja ja kiinnostavia aiheita iltakahvien teemoiksi tai alustuksiksi. Niiden jälkeen ilta voi jatkua vapaasti jutellen ja tutustuen.

Sukuseuran Facebook-ryhmää kerrottiin seurattavan, joten sitä kannattaa jatkaa. Jokainen voi pyytää ja innostaa tuntemiaan sukulaisia mukaan ryhmään.

Jäsenmaksu ja henkilövalinnat

Kokous päätti johtokunnan esityksen mukaisesti pitää jäsenmaksun 2022 ennallaan.

Johtokunnan puheenjohtaja Jorma Hannikainen ilmoitti, ettei ole enää käytettävissä tehtävässä. Puheenjohtaja-asiaa ei käsitelty normaalissa kolmen vuoden jaksossa pandemian lykättyä kesäkokousta 2020, jolloin Jorma Hannikaisen lupautui puheenjohtajaksi lisävuodelle 2021. Esimies Esa Tommila kiitti Jormaa tehtävän hoidosta, samoin monet muut kokousosallistujat. Uudeksi johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin Pekka Mäenpää seuraavaan kesäkokoukseen asti.

Toivottiin uusia ehdokkaita johtokunnan jäseniksi ja vastuutehtäviin. Puheenjohtaja muistutti, että kaikki voisivat miettiä uusia tekijöitä mukaan. Johtokunnan nykyiset jäsenet jatkavat tehtävässään: Pietari Hannikainen, Sini Hannikainen, Pirjo Kavonen, Kati Sipinen, Heli Tammi ja Maarit Valtonen.

Vuoden 2022 toiminnantarkastajaksi valittiin Petri Ollila ja varalle Tiia Pykäläinen.

Uusia kunniajäseniä

Johtokunta ja esimies ehdottivat vuosikokoukselle, että perustajajäsenet Eeva Olsonen (Jyväskylä), Reino Hannikainen (Savonlinna) ja Pekka Hannikainen (Savonlinna) kutsutaan vuosikokouksessa kunniajäseniksi. Kokous päätti näin tehdä ja onnitteli uusia kunniajäseniä

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.10.